Peutergroep

Vanaf 2 jaar mogen kinderen bij ons doorstromen naar onze peutergroep.
Als tweejarige wil je de wereld ontdekken, zelf plannen maken, doen alsof je de kassière in een winkel bent of luisteren naar een ‘spannend’ verhaal. Daar willen wij zo goed mogelijk bij aansluiten, door ze veel verschillende speel en spel mogelijkheden aan te bieden. Buiten ravotten, lekker dansen, puzzelen en knutselen. Spelenderwijs leren ze van en met elkaar.
Onze peutergroep werkt met dagritmekaarten, welke zorgen voor structuur en duidelijkheid. We bieden activiteiten aan binnen een actueel thema. Dit daagt de kinderen uit om actief deel te nemen aan het aanbod van activiteiten. Dit alles spelenderwijs, want spelen is leren!

Peutergroep locatie Helden staat aangemerkt als VVE locatie in gemeente Peel en Maas. Leest u vooral hieronder verder voor meer informatie hierover.

Neem een kijkje op peutergroep Helden

VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)

VVE
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gaat over ontwikkelingsstimulering, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van taal. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan o.a. motoriek, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Het werken met thema’s is hiervoor het uitgangspunt. Verder dragen spel en spelen bij aan een rijke basis om alle ontwikkelingsgebieden een krachtige impuls te geven.
We werken met de VVE methodiek ‘’Startblokken voor Basisontwikkeling’’. De ontwikkeling van het jonge kind wordt in het bijzonder gestimuleerd op de gebieden sociale-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenontwikkeling en de grote en kleine motoriek.
Startblokken voor Basisontwikkeling is het werkplan waaruit activiteiten vormgegeven worden. Het werken met Startblokken staat voor een ontwikkelingsgerichte aanpak en sluit aan bij de mogelijkheden van het kind en stimuleert het kind om een stap verder te zetten.

Onze pedagogisch medewerkers hebben een VVE certificaat en kunnen vanuit observatie mooie activiteiten aanbieden. Zo zorgen we ervoor dat alle, in oorsprong aanwezige talenten bij kinderen, volop tot ontplooiing kunnen komen. Ouderbetrokkenheid staat hierbij hoog in het vaandel; op verschillende creatieve manieren stimuleren we ouders om thuis ook aan de slag te gaan met de taalontwikkeling.
Het consultatiebureau geeft een VVE-indicatie af voor kinderen waarvoor zij dit nodig achten. Deze indicatie geeft u recht op een tegemoetkoming van de gemeente. Voor meer en actuele informatie over VVE, verwijzen wij u graag door naar de pagina van de gemeente Venlo en de gemeente Peel en Maas.
Van Harte beschikt over 3 VVE gecertificeerde locaties: Peutergroep Sterrenpad, Peuteraanbod Hertje Venlo en de peutergroep van onze locatie in Helden. Voor een rondleiding en/of meer informatie over één of meerdere peutergroepen, verwijzen wij u graag door naar Sanne Janssen voor peutergroep Sterrenpad, Marieke Knelissen voor peuteraanbod Hertje Venlo en Maaike Wijhers voor de peutergroep van onze locatie in Helden.