Inspectierapporten GGD

Al onze locaties worden jaarlijks ge├»nspecteerd door de GGD. 
Aan de hand van deze inspecties wordt een inspectierapport opgesteld. Deze zijn voor u als ouder online terug te vinden bij het Landelijke Register Kinderopvang.