BSO groepen

Op de BSO zitten de kinderen verdeeld over verschillende groepen en ruimtes. De groepen bestaan voornamelijk uit kinderen met ongeveer dezelfde leeftijd. De reden hiervoor is, dat ze zich zo vaak lekkerder, veilig en vertrouwd voelen met elkaar. De ruimtes zijn allemaal zo ingericht dat ze aansluiten bij de verschillende leeftijdsgroepen. Zo heeft de ene ruimte veel knutsel, teken- en schilder mogelijkheden, waar een andere ruimte een, op kinderhoogte gemaakt, speelhuisje heeft. Zo biedt iedere ruimte op de BSO iets unieks en kunnen de kinderen hier maximaal hun fantasie, energie en ontdekkingslust in kwijt! 

Kinderen kunnen, tijdens ons keuzemoment, uit verschillende activiteiten in de verschillende groepsruimtes kiezen. Kinderen spelen en ontdekken daardoor ook samen in verschillende leeftijdsgroepen. De omgang met verschillende leeftijden biedt een natuurlijke manier van leren en is vaak een afspiegeling van de thuissituatie én de maatschappij. Met deze manier van werken, proberen wij volledig aan te sluiten bij de belevings- en fantasiewereld van kinderen!


Activiteiten op de BSO

Voorschoolse opvang

VSO
Indien u gebruik maakt van de Buitenschoolse Opvang (BSO), kunt u ook gebruik maken van de Voorschoolse Opvang (VSO). Vakantiecontracten zijn hiervan uitgesloten.
Tussen 7.30-9.00 uur bieden wij VSO aan. Hiervoor geldt het standaardtarief van € 9,33 per uur. Dit is inclusief vervoer naar school.
Uw kind wordt dan uiterlijk om 8.00 uur op onze BSO verwacht, zodat we ruim de tijd hebben om alle kinderen op tijd naar de diverse scholen te brengen.

Eerder brengen ’s morgens
Als extra service kunt u uw kind 's morgens eerder komen brengen, vanaf 07.00 uur. Ook hiervoor geldt het standaard tarief van € 9,33 per uur.