Missie en Visie Van Harte

Missie
Van Harte biedt kinderopvang in een gastvrije, veilige, gezonde en uitdagende speelomgeving waar kinderen zich thuis voelen.
Kinderen kunnen licht en ruimte ervaren tijdens het binnen en buiten spelen.
We bieden (dag-) opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Visie
Van Harte faciliteert ouders in zorgeloze kinderopvang om speelplezier en ontwikkelmogelijkheden van kinderen te stimuleren. We willen aansluiten bij de interesses en behoeften van kinderen. Samen met ouders ondersteunen we kinderen in de stappen naar verdere groei.

Hoe doen we dat
Onze hartelijke en betrokken pedagogisch medewerkers zijn professionals. Het pedagogisch beleidsplan en werkplan geeft hen houvast bij de uitvoering van doordachte opvang en activiteiten met kinderen. In onze groepsruimten en tijdens het buiten spelen, worden kinderen nieuwsgierig en aangemoedigd in het ontdekken van de wereld om hen heen.
 Kinderen ervaren het gevoel van thuiskomen bij onze kinderopvang in:
- veiligheid en betrokkenheid waar plezier en verdriet gedeeld kan worden;
- kunnen groeien in zelfvertrouwen, zelfstandigheid, taalvaardigheden en creativiteit;
- inleven in anderen, samenwerken en anderen helpen;
- omgaan met waarden en normen zoals het netjes omgaan met elkaar en speelgoed.

De pedagogisch medewerkers vormen het verbindingsstuk naar kinderen en ouders. Samen met ouders delen ze de voortgang tijdens overlegmomenten.

We werken graag met regionale partners uit het onderwijs en gemeenten bij het benutten van kansen voor kinderen.